fbpx

Basic

Akutní infuze vitamínu C

Dlouhodobě akční cena

999 Kč

Aplikace infuze vitamínu C a minerálů

Standard

Akutní infuze vitamínu C

Dlouhodobě akční cena

1499 Kč

Aplikace infuze vitamínu C, skupiny B a minerálů

Exclusive

Akutní infuze vitamínu C

Dlouhodobě akční cena

1999 Kč

Aplikace infuze vitamínu C, A, skupiny B, D, E a minerálů

Proč naše klinika

Jsme nestátní zdravotnické zařízení v centru Prahy. Paracelsium Praha se od roku 1993 věnuje výrobě a výzkumu působení individuálních preparátů (SIAB – specifická individuální autobioterapie), připravovaných z biologického materiálu konkrétního pacienta. Další činnosti Paracelsia jsou moderní diagnostické metody, jejímž jádrem je mikroskopické vyšetřování krevního krystalizátu, připravovaného z žilní krve klienta.

Infuzní stacionář

Aplikujeme infuze s vitanímen C a dalších tělu vlastních látek pro správnou funkci imunitního systému a udržení zdraví. Celkem zde máme připravená 4 polohovací infuzní křesla, ve kterých se budete cítit velmi příjemně. Během aplikace infuzí můžete být připojeni k naší internetové síti pomocí wifi. Aplikace probíhají každý den po předchozím objednání a ordnicaci našeho lékaře.

Nejlevnější aplikace vitaminu C v centru Prahy

20 000+ pacientů

V současnosti bylo v Paracelsiu ošetřeno téměř dvacet tisíc pacientů. Mnozí z nich přišli, až když ostatní léčebné možnosti selhaly. Učíme naše pacienty poznat příznaky ještě před tím, než se projeví „v plné kráse“ a vedeme je k tomu, aby přišli ještě před vznikem zdravotních potíží a nepodcenili prevenci. Nabízíme také doplňkovou péči v udržení zdravía dobré fyzické kondice, k čemuž nám slouží infuzní stacionář.

Máme zkušený tým, na který se můžete spolehnout

Nadnárodní dosah

Můžeme spolupracovat s každým lékařem v ČR i mimo ní. Vakcíny je totiž možné objednat i pomocí vašeho praktického lékaře, který se s námi může spojit a tím navázat spolupráci. Případně Vám vakcíny po návštěvě u našeho lékaře můžeme zaslat na vámi zvolenou adresu.

Technologický postup výroby dotů (vakcín) byl schválen Ministerstvem zdravotnictví v roce 1993 (pod číslem MZ ČR FAR – 742-7-12/93, 706/9)

Zkušený tým na který se můžete spolehnout

Naši lékaři mají dlouhodobé zkušenosti díky více než 20 000 klientů, kteří prošli naším zdravotnickým zařízením

Šetrná metoda pro každého

Terapie je zcela bez alergických reakcí a nežádoucích účinků. Terapie je vhodná v každém věku. Individuálně se podíváme na Váš problém a pomůžeme ho vyřešit

Uznávané metody

Používáme celosvětově uznávané metody a postupy, které jsou v některých zemích dokonce proplácenay z veřejného zdravotního pojištění. V ČR jsou tyto metody schválené SÚKL nebo MZ.

Zdravotně nezávadná péče

Naše metody, včetně autovakcíny jsou zdravotně nezávadné a mohou být kombinovány s běžnými medicínskými postupy.

FAQ

Určitě ano, okud na sobě pociťujete zdravotní problém. Veškeré autovakcíny, které u nás jsou připravovány jsou vytvořené pro konkrétního klienta a tím zlepšují jejich fyzický i psychický zdravotní stav.

Ano, kontaktujte nás na telefonním čísle nebo pomocí emailu a domluvte si schůzku s naším lékařem.

Ano, naše autovakcíny jsou plně kompatibilní a bez vedlejších účinků.

Ne naše terapie není omezena ani věkem ani pohlavím. Autovakcíny jsou vhodné pro děti od 3 měsíců života.

Autovakcíny jsou aplikovány pod jazyk dle doporučení lékaře. Autovakcíny jsou ve formě kapek pod jazyk.

Autovakcíny předávají tělu zdravé genetické informace jak má tělo fungovat. Tímto principem lze zpomalit i například proces stárnutí nebo zlepšit celkovou vyčerpanost organismu a předejít tak syndromu vyhoření (Burnout syndrom).

Vhodná doba je vždy, kdy se člověk cítí vyčerpaný, unavený, má pocit, že na něj něco leze. Vhodná je i aplikace u lidí kteří již mají nějaké zánětlivé onemocnění nebo jako komplementární péče u onkologických pacientů.

Nemůže, účinnou látkou je askorban sodný (nikoli kyselina), hodnota pH je 6 – 7. To znamená, že je neutrální.

Doba aplikace záleží na dávce, nejčastěji se doba aplikace pohybuje od 30 do 40 min.

infuze vitamin c

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Informace o GDPR zjistíte když kliknete na tlačítko vedle. více informací

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
I. Správce osobních údajů
Paracelsium Praha s. r. o.
IČO: 26706032
se sídlem: Vinohradská 1381 / 77, 120 00, Praha 2
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.zn. C 88618 e-mail: janda@paracelsium.cz
tel. číslo: + 420 724 757 693
Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. II. Účel/y zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem − poskytování zdravotních služeb − vykazování hrazených zdravotních služeb − vyúčtování nehrazených zdravotních služeb − sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám − organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů) − vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví III. Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je − splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele) − splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně) IV. Příjemci osobních údajů
Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí. V. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být. VI. Práva subjektu údajů
Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů: − právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům; − právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme; − právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže − popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; − zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; − jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; − jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami; − právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme; − právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci. − právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. VII. Právo vznést námitku proti zpracování
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. VIII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje
Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). )

Zavřít