fbpx

Jak najít rovnováhu, aneb SIAB vakcíny k úpravě vnitřního prostředí

Nikdy není pozdě začít!

Kdo chce začít cokoli, měl by znát sám sebe a měl by mít k sobě důvěru. Jak ale na to, když je nám už pár desítek let a mnoho věcí v našem okolí signalizuje důvody k nejistotě – ať již v profesním či osobním životě?

Změna zevnějšku nestačí

Zvlástě pro ženy je příznačné, že se rozhodnou nejprve ,,tvrdě makat“ na svém zevnějsku: hubnutí podle nejaktuálnější diety, nová barva či střih vlasů, cvičení s rychle viditelným efektem… Je-li právě aerobic out, tak co? Spinning? Power jóga? Posilovna, nebo jen běhání na pásu? Změna zevnějšku však jednoznačné znamená ,,změnu ze vnějšku”, a tak se ženě nepodaří dlouhodobě si dodávat sebevědomí, natožpak sebeuvědomění. A závislost na těchto vnějších prostředcích vede nakonec jen k další sebekritice a nejistotě.

Zdravá sebedůvěra totiž závisí právě na zmíněném sebeuvědomění či sebevnímání. Znamená to uvědomovat si sám sebe, vnímat sám sebe, což už nám dnes nezní tak cize a ezotericky. Znamená to uvědomit si, že pravě na tohle jsme zatím ,,neměli čas“. Víme ovšem, že pořád nemáme trpělivost naučit se autogenní trénink anebo meditovat, že to sami bez lektora stejně nebudeme dělat! Nestíháme chodit na taj-či a máme pocit, že ani rychlokurz jógy nebude pro nás dost rychlý…

Začněme tedy úplně jednoduše: s trénovaním rovnováhy. Ta je totiž nesmírně důležitá, daleko důležitější, než si v běžném denním konání vůbec uvědomujeme.

Trénujme rovnováhu

Jak začít? Kdykoli a kdekoli (jenom ne před zrcadlem: to by se rovnou nastartovala nějaká ta sebekritika…) si zujte boty a postavte se na špicky. Pomalu zvedněte napjaté paže nad hlavu – trochu více do strany než na šíři ramen, vytahněte se do výše a zůstaňte takhle stát jednu či dvě minuty. Anebo rovnou pět minut. Pohled upřený na nějaký pevný bod před vámi vám pomůže při ,,balancování”.

Takové každodenní několikaminutové balancování pomáhá na chvíli přerušit tok nekonečného přemýšlení, slouží základnímu uvědomění si svého těla, které je příjemně – zpočátku možná i méně příjemně – propnuté. Podvědomě tak získáváme důvěru k sobě, ke svému tělu. Neuvěřitelné množství pochodů se přitom podílí na tomto, pro zdravého člověka zdánlivě jednoduchém cvičebním postoji. Od vědomého povelu ,,Teď na špicky!“, kdy se pomocí svalů, nervů, šlach, ale především díky zpětným vazbám mezi mnoha orgány až k jednotlivým buňkám odpoutáme patami od země, a nyní stojíme na ploše několika čtverečních centimetrů.

,,Umět udržet rovnováhu“ (a klidně pak zkuste stát chvilku na levé či pravé noze, stále se zdviženými propnutými pažemi) pomáhá později v mnoha psychicky zátěžových situacích. Celý život se učíme věci takzvaně ,,ustát“. Stát rovně, bez kolísání v prostoru, je proto prvním vědomým krokem. Jednoduché je to pouze na první pohled.

Rovnováha je cestou k jistotě

V přírodě je vše založeno na rovnováze a také my jsme součástí přirody. I v našem organismu, v každé naší buňce, probíhá neustále pro nás nepředstavitelné množství procesů, jež udržují tzv. homeostázu čili optimální rovnováhu, a tím vůbec umožňují naší existenci. Není v našich možnostech přemýšlet o všem, co se v našem těle odehrává; vždyť si neuvědomujeme ani svůj dech, tepání srdce, komplikované pochody v trávicím traktu, vstřebávání živin. Tohle všechno funguje — a je to pro nás samozřejmé. Naší pozornost vzbudí až situace, kdy se objeví nějaké obtíže. Všechny potíže vznikají následkem porušení či opakovaného porušování rovnováhy. Fyzické projevy nemoci vedou pak ke strachu, ke ztrátě jistoty, a to mnohdy s velkým sociálním dopadem. Ten, kdo svému tělu nedůvěřuje, nevěří ani sám sobě, takže jen obtížně může přesvědčovat svoje okolí o vlastních schopnostech, přestává mít odvahu do novych projektů.

Takže: pokud se máme naučit našemu tělu znovu důvěřovat, měla by optimalizace vnitřní rovnováhy probíhat pomalu a nenásilné. Jednou ze spolehlivě fungujících metod k dosažení vnitřní rovnováhy našeho organismu je i opakované, pravidelné podávání informace ,,jak to v nás vypadá” – ideálně pomocí autovákcíny připravené z našeho biologického materiálu. Tím může být třeba žilní krev, která obsahuje veliké množství informací o stavu našich tkání, minerálů, zásobení kyslíkem, enzymů atd. Organismu pomůže autovakcína lépe rozpoznat, hlavně však i postupně upravovat, chybné metabolické anebo imunitní procesy, a to až k dosažení nejlepší toho času možné rovnováhy. Teprve v této fázi uvažujeme, zda má smysl cíleně podávat některé vitamíny či další potravinové doplňky, volíme správná dietní opatření a rozhodujeme se pro vhodné sportovní aktivity.

MUDr. Stanislava Bannasová

Comments are closed.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Informace o GDPR zjistíte když kliknete na tlačítko vedle. více informací

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
I. Správce osobních údajů
Paracelsium Praha s. r. o.
IČO: 26706032
se sídlem: Vinohradská 1381 / 77, 120 00, Praha 2
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.zn. C 88618 e-mail: janda@paracelsium.cz
tel. číslo: + 420 724 757 693
Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. II. Účel/y zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem − poskytování zdravotních služeb − vykazování hrazených zdravotních služeb − vyúčtování nehrazených zdravotních služeb − sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám − organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů) − vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví III. Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je − splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele) − splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně) IV. Příjemci osobních údajů
Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí. V. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být. VI. Práva subjektu údajů
Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů: − právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům; − právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme; − právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže − popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; − zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; − jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; − jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami; − právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme; − právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci. − právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. VII. Právo vznést námitku proti zpracování
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. VIII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje
Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). )

Zavřít