fbpx

Rýma, kašel a nachlazení

Když tyto problémy začínají, mnohdy říkáte, že na Vás leze chřipka. O ní ale většinou nejde, častěji jste totiž jen nachlazení.

Přestože v případě nachlazení nejde o nic vážného, i tak Vás dokáže pěkně potrápit. A to platí nejen u mužů, kteří hlavně známou nemoc na sedm písmen (tedy rýmičku) špatně snášejí. Nachlazení občas potká každého, a to mnohdy i několikrat za rok. Jde totiž o jedno z nejčastějších onemocnění.

NEPŘÍJEMNÉ TRÁPENÍ

Většina z Vás sice používá pojem nachlazení, oficiálně jde o infekční onemocnění horních cest dýchacích. Choroba má mnoho projevů – tím nejčastějším je rýma, kašel, bolest v krku, tlak v dutinách, případně teplota. To, že přichází, poznáte hned. Většinou se cítíte unavení, teče Vám z nosu, bolí Vás hlava, krk a svaly, hůře se Vám dýchá, ztrácíte chut k jídlu, kýcháte, kašlete a stoupá Vám tělesná teplota. Symptomy se nemusejí objevit všechny najednou. Méně obvyklý je třeba kašel a vysoká teplota. Horší projevy mívá nachlazení u dětí, u nichž se často dostavuje i horečka, a nemoc trvá déle. Běžně Vás nepříjemné příznaky trápí týden až deset dnů. U dětí mohou někdy přetrvávat až tři neděle.

SOUVISÍ SE ZIMOU?

Příčinou je až 200 různých virů. Každý může za jiný typ nachlazení. Nejčastěji je ale původcem rhinovirus. Viry se většinou přenášejí vzduchem, šíří se pomocí kapének. Nakazit se ale můžete i tím, že se dotknete kontaminovaných předmětů. Nejvíce nakažlivý je člověk první tři dny. Nachlazení se ovšem často objevuje i tehdy, když jste nějak oslabení – trpíte nedostatkem spánku, jste přepracovaní a ve stresu. V tu chvíli máte horší imunitu a snadno na nás může “přeskočit” nějaký virus. Vetšinou se nakazíte od osoby, s níž jste hodně v kontaktu, třeba člena rodiny. Viry také řádí tam, kde je hodně lidí, třeba na pracovišti, ve školách a školkách a v dopravních prostředcích. Rýma či kašel se rovněž dávají do souvislostí se zimnim počasím. Přestože v něm můžete prochladnout, chlad samotný onemocnění nezpůsobuje, může ale oslabit imunitu. V chladném počasí také trávíte hodné času v místnostech s jinými lidmi a malo větráte, takže se viry snadno a rychle roznášejí. Nemoc v zimě řádí mnohem víc i proto, že děti pobývají v kolektivu, kde se nakazí od spolužáků a pak ji přenášeji dál. Šíření virů ůdajně napomáhá suchý vzduch, který v zimě je. Souvislost s tímto ročním obdobím může spočívat i v tom, že jsou některé viry sezonní.

PROBLÉM CÍTÍTE V NOSE NEBO V KRKU

Existují různé druhy nachlazení. Odlišují se podle toho, kde se nejvýrazněji projevují symptomy. Nejčastějším problémem je rýma. Jde o zánět nosní sliznice projevující se ucpaným nosem nebo výtokem z nosu.Ten mívá zpočátku čirou barvu. Vodnatý výtok se většinou mění na hlenovitý a hnisavý. S rýmou se často pojí nechutenství, kašel a pálení očí. Sliznici oslabenou viry pak snadno mohou napadnout bakterie. Nemoc se může rovněž rozšířit do vedlejších nosních dutin, případně do středoušní dutiny. V tom případě se přidávají bolesti hlavy a ucha a je nutné nasadit antibiotika. Pokud Vás bolí více krk a máte jej zarudlý, jde o faryngitidu neboli zanét nosohltanu. Ma většinou virovy původ, stejně jako u rýmy se ale může proměnit v bakteriální infekci.

CO NA TO ODBORNÍK

Jednou z možností, jak se vyhnout bez léků častým infekcim, je cílené posílení imunity pomocí autovakcín ve formě kapek podávaných pod jazyk. Ty jsou připravované vždy z vlastního biologického materiálu pacienta (např. z krve, z vytěru krku, nosu…). Pravidelná aplikace vakcín má kladný vliv jak na prevenci, tak na klinický průběh již vzniklého onemocnění. Jedná se o velmi šetrný trénink imunitního systému, který se projevuje dlouhodobým snížením nemocnosti.

Druhou možností jak již akutní problém včas zklidnit je aplikaci infuzního vitamínu C. Jedná se o aplikaci infuzí s vysokým obsahek kyseliny askorbové Vitamín C. Tato infuze velmi dobře působí na imunitní systém a je schopna zabránít zhoršení se akutních příznaků nachlazení. Tato infůze může být doplněna ještě o další vitamíny případně minerály, které její účinek potencují.

Veškeré metody, které zde uvádíme, jsou velmi šetrné pro lidský organismus a jsou téměř s nuluvými vedlejšími účinky. Úspěšnost této metody je zajištěna i faktem, že se vždy jedná o látky tělu vlastními. Proto lidksý organismus tyto látky uí velmi dobre zpracovat a využít.

Vice informací najdete na www.paracelsiumpraha.cz a www.paracelsium.cz nebo nám napište na náš email sestra@paracelsium.cz nebo sekretariat@paracelsium.cz .

MUDr. Lenka Řehořková

Paracelsium Praha s.r.o.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Informace o GDPR zjistíte když kliknete na tlačítko vedle. více informací

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
I. Správce osobních údajů
Paracelsium Praha s. r. o.
IČO: 26706032
se sídlem: Vinohradská 1381 / 77, 120 00, Praha 2
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.zn. C 88618 e-mail: janda@paracelsium.cz
tel. číslo: + 420 724 757 693
Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. II. Účel/y zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem − poskytování zdravotních služeb − vykazování hrazených zdravotních služeb − vyúčtování nehrazených zdravotních služeb − sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám − organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů) − vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví III. Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je − splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele) − splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně) IV. Příjemci osobních údajů
Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí. V. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být. VI. Práva subjektu údajů
Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů: − právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům; − právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme; − právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže − popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; − zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; − jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; − jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami; − právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme; − právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci. − právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. VII. Právo vznést námitku proti zpracování
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. VIII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje
Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). )

Zavřít